BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 106/343/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 sierpnia 2010 roku
w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010 roku
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 175, poz.1240 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje;

§ 1

Przyjąć informacje o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2010 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Przedłożyć informację, o której mowa w § 1 Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, zespół w Łomży.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 wrz 2010 13:30
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 880 razy