BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 117/383/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 8 grudnia 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok
Na podstawie art.222 ust 4 , art. 234 , art. 257 pkt 1 i art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.) i § 10 pkt 3 uchwały Nr XXXI/155/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2010 – uchwala się, co następuje:


§ 1.

Przenosi się z rezerwy budżetowej „ogólnej” kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w ramach działu między rozdziałami na zadania własne na kwotę 3.103,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 19.520,00 zł na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt A.

§ 4.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 19.520,00 zł na zadania własne , zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt B.

§ 5.


Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 6.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 37.656.917,00 zł;
- wydatki ogółem - 39.483.725,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 gru 2010 09:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 745 razy