BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała VIII/45/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 31sierpnia 2015 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych.

                                                  
                 Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.) oraz § 45 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/169/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego, uchwala się, co następuje:

                                                                     § 1.

W uchwale Nr II/6/14 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku  w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych, w § 3 pkt I otrzymuje brzmienie:

W skład komisji powołuje się następujących radnych:

I. Komisji Budżetu:

 

1)     Tomasz Paweł Chojnowski,

2)     Elżbieta Parzych,

3)     Kazimierz Polkowski,

4)     Jan Kuczyński,

5)     Agnieszka Zduńczyk,

                                                               § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                          

                                                                                                                                                   

Przewodniczący Rady
  Jarosław Kulesza

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 wrz 2015 08:38
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 387 razy