BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała IX/52/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 września 2015 roku
w sprawie: powołania Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego

                   Na podstawie art. 12 pkt 3 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 § 1.  

Na wniosek Starosty Łomżyńskiego powołuje się z dniem 01 października 2015 roku Panią Grażynę Kołodziejską na stanowisko Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego.

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu.

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       Przewodniczący Rady

         Jarosław Kulesza

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 paź 2015 13:32
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 403 razy