BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała XII/68/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2015 r., poz. 1445) uwzględniając plan finansowy PFRON na 2015 rok, uchwala się, co następuje:

                                                              

                                                                   § 1.

W uchwale nr VIII/43/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wprowadza się następującą zmianę:

Podział środków PFRON na realizację zadań w 2015 r. w powiecie łomżyńskim określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

                                                                  § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                       Jarosław Kulesza

                                                                                    

 

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 31 gru 2015 09:14
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 361 razy
Ilość edycji: 1