BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała XII/70/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

            Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) i § 38 ust. 3 Statutu Powiatu Łomżyńskiego uchwala się, co następuje:

 § 1.

 

Zatwierdza się roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 § 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                              Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                Jarosław Kulesza

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 31 gru 2015 09:18
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 368 razy
Ilość edycji: 1