BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 53/182/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 19 października 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych przez Komisję Stypendialną do Stypendium Starosty Łomżyńskiego dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Łomżyńskiego w roku szkolnym/akademickim 2016/2017.

 

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016 poz. 814) oraz § 11 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Łomżyńskiegostanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia
31 sierpnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Łomżyńskiego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie Protokołu z posiedzenia Komisji do zaopiniowania złożonych wniosków
o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów zamieszkujących teren Powiatu Łomżyńskiego w roku szkolnym/akademickim 2016/2017 z dnia 5 października 2016 roku określa się listę kandydatów rekomendowanych do Stypendium Starosty Łomżyńskiego,
w następujących kategoriach:

1)      stypendium naukowe,

2)      stypendium sportowe.

2.W kategorii stypendium artystyczne, kandydatka nie uzyskała rekomendacji.

3. Lista kandydatów rekomendowanych do Stypendium Starosty Łomżyńskiego dla uczniów
i studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Łomżyńskiego w roku szkolnym/akademickim 2016/2017, zawierająca wysokość przyznanych stypendiów, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:

Elzbieta Parzych

Członkowie Zarządu:                                              

1. Lech Marek Szabłowski

2. Tomasz Chojnowski

3. Irena Zofia Przybylak

4. Antoni Włodkowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lis 2016 15:20
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 544 razy