BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 55/193/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 14 listopada 2016 roku
w sprawie: projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2017

 

 

              Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211, art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/182/2010 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1)        projekt budżetu powiatu na 2017 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)        uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Niniejsza uchwała podlega przedłożeniu Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu:

Elżbieta Parzych

 

Członkowie Zarządu:                                              


  1. Lech Szabłowski
  2. Tomasz Chojnowski
  3. Irena Przybylak
  4. Antoni Włodkowski

                                                          

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lis 2016 09:22
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 552 razy