BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała Nr 82/291/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 października 2017 roku
w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat .

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn.zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017, poz. 1868 z późn. zm..) uchwala się, co następuje:

 • 1.
  Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Uchwałą Nr 81/285/2017   Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim
   w 2018 roku,
  w składzie:

 1. Lech Marek Szabłowski – przewodniczący komisji – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego,
  2. Antoni Włodkowski – członek komisji – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego,
  3. Edyta Zawojska        – członek komisji – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji,
  4.Katarzyna Modzelewska – członek komisji – wskazany przez organizację pozarządową ,

 •      2.

Regulamin pracy komisji konkursowej do zaopiniowania ofert stanowi załącznik do uchwały.

 •               3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Członkowie Zarządu:                                             Przewodniczący Zarządu:


 1. Lech Marek Szabłowski ……….……                      Elżbieta Parzych
 2. Tomasz Chojnowski ……………..…. 
 3. Irena Zofia Przybylak ……………….
 4. Antoni Włodkowski …………………

 

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 paź 2017 14:20
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 125 razy
Ilość edycji: 1