BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała Nr 93/330/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 22 stycznia 2018 roku
w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.


             Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz. 121) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/25/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata uchwala się co następuje: 

§ 1

1.Przeznaczyć do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat lokal użytkowy   położony  na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27  o pow. 204,42 m²,  stanowiący własność Powiatu Łomżyńskiego.

2.Ustalić wysokość opłat z tytułu najmu na kwotę 10,00 zł netto miesięcznie.

3. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


  1. Wykaz ten wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na

stronie internetowej Powiatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                             

 Członkowie Zarządu:                                                              Przewodniczący Zarządu

1. Lech Marek Szabłowski                                                               Elżbieta Parzych
2. Tomasz Chojnowski
3. Irena Przybylak

4.Antoni Włodkowski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 mar 2018 11:29
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 97 razy
Ilość edycji: 1