BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 11 kwietnia 2019 roku
w sprawie: ustalenia regulaminu Starostwa Powiatowego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

            Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) stosownie do § 15 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. poz. 978 z 2016 r. poz. 917, z 2018 r. poz. 474), zarządzam, co następuje:

 § 1.

 

      Ustalam regulamin Starostwa Powiatowego w Łomży na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny stanowiący załącznik do zarządzenia.

 § 2.

 Wykonanie zarządzenia powierza się Wicestaroście.

 

 § 3.

 

 Traci moc Zarządzenie nr 8/06 Starosty Łomżyńskiego z dnia 21 marca 2006 r.  w sprawie ustalenia regulaminu Starostwa Powiatowego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 

 § 4.

 Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

Starosta

Lech Marek Szabłowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 12 kwi 2019 12:36
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 240 razy