BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o zebraniu materialu dowodowego w sprawie znak: ROŚB.6740.2.7.2016

2016-07-28 10:31 - Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie starosty Łomżyńskiego o zebtaniu materialu dowodowego w sprawie

2016-07-28 10:34 - Edycja wiadomości OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO o zebraniu materialu dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105 755B ulica Armii Krajowej we wsi Stare Kupiski, gm. Łomża, droga gminna, klasa drogi D.

Przejdź do wiadomości