BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

2018-01-26 10:41 - Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

2018-01-26 10:45 - Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

2018-02-01 12:24 - Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

2018-02-01 12:24 - Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

2018-02-01 12:25 - Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

2018-02-01 12:26 - Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

2018-02-01 12:26 - Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

2018-02-01 12:28 - Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

2018-02-01 12:31 - Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

2018-02-01 12:33 - Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

2018-02-01 12:35 - Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

2018-02-01 12:38 - Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

Przejdź do wiadomości