BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 październik 2017

Wiadomości

KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku z dnia 19.09.2017 r. dotyczący zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka w okresie jesiennym

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku z dnia 19.09.2017 r. dotyczący zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka w okresie jesiennym - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 październik 2017

Wiadomości

Turniej w piłce nożnej dla dzieci

Dodanie nowej wiadomości: Turniej w piłce nożnej dla dzieci - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 23

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 23 - [Wszystkie zmiany]

Współpraca z ORE

Dodanie nowej wiadomości: Współpraca z ORE - [Wszystkie zmiany]

Gimnazjada powiatowa w drużynowych biegach przełajowych

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjada powiatowa w drużynowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

Gimnazjada powiatowa w drużynowym badmintonie

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjada powiatowa w drużynowym badmintonie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 październik 2017

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 81

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 81 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 październik 2017

Wiadomości

Protokół nr 80/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 września 2017 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 80/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 września 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2017 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 październik 2017

Wiadomości

Konkurs ofert w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs ofert w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 80/266/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 września 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 78/266/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 września 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy

Edycja wiadomości Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy

Edycja wiadomości Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy - [Wszystkie zmiany]

piątek, 13 październik 2017

Wiadomości

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2017 - [Wszystkie zmiany]

Wycofanie zgłoszenia budowy ROŚB.6743.13.13.2017

Dodanie nowej wiadomości: Wycofanie zgłoszenia budowy ROŚB.6743.13.13.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 październik 2017

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 82

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 82 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 październik 2017

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2017

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2017 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 28

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 28 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 październik 2017

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 20

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXVII/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego,

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXVII/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 2 października 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 październik 2017

Wiadomości

Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 80/266/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 września 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 80/266/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 września 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 81/285/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 października 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 81/285/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 października 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018 roku. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 81/286/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 października 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 81/286/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 października 2017 roku w sprawie: upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektów ,, Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. RPO” i ,, Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na latach 2014-2020. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 82/291/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 października 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 82/291/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat . - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 21 październik 2017

Wiadomości

Gimnazjada powiatowa w sztafetowych biegach przełajowych

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjada powiatowa w sztafetowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

Gimnazjada powiatowa w piłce nożnej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjada powiatowa w piłce nożnej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Gimnazjada powiatowa w drużynowym tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjada powiatowa w drużynowym tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 22 październik 2017

Wiadomości

Gimnazjada powiatowa w szachach drużynowych

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjada powiatowa w szachach drużynowych - [Wszystkie zmiany]

Gimnazjada powiatowa w unihokeju dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjada powiatowa w unihokeju dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Gimnazjada powiatowa w unihokeju chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjada powiatowa w unihokeju chłopców - [Wszystkie zmiany]

Gimnazjada powiatowa w koszykówce dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjada powiatowa w koszykówce dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Gimnazjada powiatowa w koszykówce chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjada powiatowa w koszykówce chłopców - [Wszystkie zmiany]

Gimnazjada powiatowa w indywidualnym tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjada powiatowa w indywidualnym tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Gimnazjada powiatowa w siatkówce dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjada powiatowa w siatkówce dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Gimnazjada powiatowa w siatkówce chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjada powiatowa w siatkówce chłopców - [Wszystkie zmiany]

Gimnazjada powiatowa w indywidualnym badmintonie

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjada powiatowa w indywidualnym badmintonie - [Wszystkie zmiany]

Gimnazjada powiatowa w piłce ręcznej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjada powiatowa w piłce ręcznej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Gimnazjada powiatowa w piłce ręcznej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjada powiatowa w piłce ręcznej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Gimnazjada powiatowa w futsalu dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjada powiatowa w futsalu dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Gimnazjada powiatowa w futsalu chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjada powiatowa w futsalu chłopców - [Wszystkie zmiany]

Gimnazjada powiatowa w lekkiej atletyce

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjada powiatowa w lekkiej atletyce - [Wszystkie zmiany]

Gimnazjada powiatowa w piłce nożnej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjada powiatowa w piłce nożnej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w sztafetowych biegach przełajowych

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w sztafetowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w piłce nożnej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w piłce nożnej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w piłce nożnej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w piłce nożnej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w szachach

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w szachach - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w unihokeju dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w unihokeju dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w unihokeju chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w unihokeju chłopców - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w drużynowym badmintonie

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w drużynowym badmintonie - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w drużynowym tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w drużynowym tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w siatkówce dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w siatkówce dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w siatkówce chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w siatkówce chłopców - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w koszykówce dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w koszykówce dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w koszykówce chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w koszykówce chłopców - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w indywidualnym tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w indywidualnym tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w piłce ręcznej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w piłce ręcznej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w piłce ręcznej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w piłce ręcznej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w indywidualnym badmintonie

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w indywidualnym badmintonie - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w halowej piłce nożnej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w halowej piłce nożnej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w halowej piłce nożnej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w halowej piłce nożnej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w drużynowych biegach przełajowych

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w drużynowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w czwórboju lekkkoatletycznym

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w czwórboju lekkkoatletycznym - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w lekkiej atletyce

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w lekkiej atletyce - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w trójboju lekkkoatletycznym

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w trójboju lekkkoatletycznym - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w piłce nożnej dziewcząt kl. IV

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w piłce nożnej dziewcząt kl. IV - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w piłce nożnej chłopców kl. IV

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w piłce nożnej chłopców kl. IV - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Igrzysk Powiatowych

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Igrzysk Powiatowych - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Ginmazjad Powiatowych

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Ginmazjad Powiatowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 październik 2017

Wiadomości

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO - [Wszystkie zmiany]

e-mail

Dodanie nowej wiadomości: e-mail - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 81/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 października 2017 roku.

Dodanie nowej wiadomości: data:text/mce-internal,tresc,Protok%F3%u0142%20nr%2081/17%A0%20z%A0%20posiedzenia%A0%20Zarz%u0105du%A0%20Powiatu%A0%20%u0141om%u017Cy%u0144skiego%20w%20dniu%2011%20pa%u017Adziernika%202017%20roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 82/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 października 2017 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 82/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 października 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 83/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 października 2017 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 83/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 października 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 październik 2017

Wiadomości

Informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 października 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian