BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 45/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 listopada 2016 roku

2016-12-06 12:29 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 45/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników mienia w Starostwie Powiatowym w Łomży.

2016-12-06 12:33 - Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 45/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników mienia w Starostwie Powiatowym w Łomży.

Przejdź do wiadomości