BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 79/270/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku

2017-09-12 08:10 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 78/267/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wycięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości położonej w Łomży ul. Polowej 53, stanowiącej współwłasność Powiatu Łomżyńskiego i Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

2017-09-12 08:11 - Edycja wiadomości Uchwała Nr 78/270/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wycięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości położonej w Łomży ul. Polowej 53, stanowiącej współwłasność Powiatu Łomżyńskiego i Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

2017-09-12 08:42 - Edycja wiadomości Uchwała Nr 79/270/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wycięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości położonej w Łomży ul. Polowej 53, stanowiącej współwłasność Powiatu Łomżyńskiego i Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Przejdź do wiadomości