BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 80/274/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 września 2017 roku

2017-10-12 10:20 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 80/274/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 września 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na budowę linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, demontaż przyłączy napowietrznych i budowę wewnętrznych linii zasilających na nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Polowej 53

Przejdź do wiadomości