BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 81/285/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 października 2017 roku

2017-10-20 13:56 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 81/285/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 października 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018 roku.

2017-10-20 13:56 - Edycja wiadomości Uchwała Nr 81/285/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 października 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018 roku.

Przejdź do wiadomości