BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 01 września 2017 roku

2017-11-02 14:21 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 01 września 2017 roku w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży.

2017-11-02 14:23 - Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 01 września 2017 roku w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży.

Przejdź do wiadomości