BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 35/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 5 września 2017 roku

2017-11-02 14:26 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 35/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Łomży

Przejdź do wiadomości