BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 36/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 5 września 2017 roku

2017-11-02 14:29 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 36/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 5 września 2017 roku w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej za korzystanie z samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Łomży przez jednostki organizacyjne Powiatu Łomżyńskiego

Przejdź do wiadomości