BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 38/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 18 września 2017 roku

2017-11-02 15:13 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 38/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie: określenia zasad rozliczania kosztów prowadzenia obsługi finansowej jednostki organizacyjnej Powiatu Łomżyńskiego

Przejdź do wiadomości