BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 11 września 2017 roku

2017-11-02 15:13 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 11 września 2017 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017 r.

Przejdź do wiadomości