BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 40/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 września 2017 roku

2017-11-02 15:26 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 40/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 września 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej

2017-11-03 14:45 - Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 40/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 września 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przedstawienia propozycji przyznania stypendium Starosty Łomżyńskiego 2016/2017 .

Przejdź do wiadomości