BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 84/297/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 października 2017 roku

2017-11-22 12:15 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 84/297/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 października 2017 roku w sprawie: udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego –Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Przejdź do wiadomości