BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 84/301/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 października 2017 roku

2017-11-22 12:52 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 84/301/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 października 2017 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

Przejdź do wiadomości