BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 85/305/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2017 roku

2017-11-22 13:27 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 85/305/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: upoważnienia Pana Adama Frankowskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego spraw wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Przejdź do wiadomości