BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXVIII/155/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 października 2017 roku

2017-12-18 14:03 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXVIII/155/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 października 2017 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przejdź do wiadomości