BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 44/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 10 listopada 2017 roku

2017-12-22 09:43 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 44/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników mienia w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łomży

Przejdź do wiadomości