BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 45/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 10 listopada 2017 roku

2017-12-22 10:08 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 45/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników mienia w Starostwie Powiatowym w Łomży

Przejdź do wiadomości