BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 47/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku

2017-12-22 10:12 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 47/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie:

2017-12-22 10:17 - Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 47/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie określenia powiatowych lokali , w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim.

Przejdź do wiadomości