BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXIX/159/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 roku

2018-01-17 08:41 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXIX/158/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021

2018-01-17 08:41 - Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIX/159/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021

Przejdź do wiadomości