BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXI/163/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

2018-01-17 08:56 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXI/163/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Przejdź do wiadomości