BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXI/166/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

2018-01-17 09:02 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXI/166/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Przejdź do wiadomości