BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 89/320/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku

2018-01-17 13:49 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 89/320/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie: planów finansowych zadań na 2018 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego

Przejdź do wiadomości