BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 3/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku

2018-03-02 08:26 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 3/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie: zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Łomży

Przejdź do wiadomości