BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 10 stycznia 2018 roku

2018-03-02 08:45 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji

Przejdź do wiadomości