BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku

2018-03-02 08:45 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian do instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w tom2y Na

Przejdź do wiadomości