BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 26 stycznia 2018 roku

2018-03-02 09:28 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyłonienia najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży z wykorzystaniem OZE”.

Przejdź do wiadomości