BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 7/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 7 lutego 2018 roku

2018-03-02 10:34 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 7/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie: upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży do wystawiania i podpisywania faktur oraz faktur i not korygujących

Przejdź do wiadomości