BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 9/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 19 lutego 2018 roku

2018-03-02 10:42 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 9/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego

Przejdź do wiadomości