BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 93/329/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 stycznia 2018 roku

2018-03-02 11:27 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 93/329/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie: rozstrzygnięcia i ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

2018-03-02 11:50 - Edycja wiadomości Uchwała Nr 93/329/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie: rozstrzygnięcia i ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Przejdź do wiadomości