BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 95/332/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lutego 2018 roku

2018-03-02 11:34 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 95/332/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie: zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowiącą poprzednio własność Powiatu Łomżyńskiego.

Przejdź do wiadomości