BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 95/333/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lutego 2018 roku

2018-03-02 11:37 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 95/333/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie: zrzeczenia się odszkodowania za prawo własności do nieruchomości przejętej z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowiącej poprzednio własność Powiatu Łomżyńskiego, a będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej.

Przejdź do wiadomości