BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-11-18 10:00 - Dodanie nowej wiadomości: Komenda Główna Policji

2003-11-18 10:03 - Edycja wiadomości Komenda Główna Policji

2003-11-18 10:08 - Edycja wiadomości K G P

2003-11-18 10:21 - Edycja wiadomości K G P

2003-11-19 07:54 - Edycja wiadomości

K G P

2008-05-14 07:32 - Skasowanie wiadomości o tytule: POSZUKIWANI I ZAGINIENI

Przejdź do wiadomości