BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 5/21/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku

2019-01-25 13:21 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 5/21/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023.

2019-02-05 10:37 - Edycja wiadomości Uchwała Nr 5/21/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023.

Przejdź do wiadomości