BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 21/90/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 lipca 2019 roku

2019-08-14 14:17 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 21/90/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań finansowych.

Przejdź do wiadomości