BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 21/94/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 lipca 2019 roku

2019-08-14 15:39 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 21/94/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadania pn. 1) ,,Remont drogi powiatowej nr 1953B oraz 1954B Szczepankowo – Wszerzecz o długości 990m”, 2) ,,Remont drogi powiatowej nr 1944B Jemielite – Wypychy – Sierzputy – Marki na odcinku om długości ok 315m”

Przejdź do wiadomości