BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 21/95/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 lipca 2019 roku

2019-08-14 16:01 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 21/95/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo - Śniadowo na odcinku Osobne - Śniadowo od km 0+000,00 do km 2+800,00 od dł. 2,8km

Przejdź do wiadomości