BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Wygoda, gm. Łomża

2017-09-08 13:08 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Wygoda, gm. Łomża

Przejdź do wiadomości